اواخر هفته گذشته دفتر اقتصاد مسکن اولین آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه را منتشر کرد و آماری که روز گذشته از سوی بانک مرکزی در این باره منتشر شد دومین آمار رسمی مربوط به بازار مسکن در ماه آغازین نیمه دوم سال ۹۷ است. میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران مطابق با اعلام بانک مرکزی نسبت به ماه قبل- شهریور ماه ۹۷- معادل ۴/ ۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برابر با ۵/ ۸۳ درصد افزایش یافته است. مهرماه امسال مجموعا ۹ هزار و ۴۰۰ مبایعه‌نامه خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۹ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل-مهرماه ۹۶- معادل ۳/ ۳۲ درصد کاهش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی با عمر بنای تا ۵ سال(واحدهای مسکونی نوساز)، بیشترین سهم از معاملات خرید مسکن در مهرماه معادل ۵/ ۴۴ درصد را به خود اختصاص داد‌ه‌اند؛ هر چند سهم واحدهای نوساز در مهرماه در مقایسه با مهرماه سال قبل ۷/ ۱ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. براساس این گزارش بیشترین تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه معادل ۸/ ۱۵ درصد کل معاملات انجام‌شده در منطقه ۵ شهر تهران به ثبت رسیده است.