او افزود: در جلسه امروز (شنبه) این موضوع طرح شد و مشورت و تبادل‌نظر صورت گرفت اما تصمیمی گرفته نشد. قرار بر این شد امروز صبح در جلسه هم‌اندیشی پیش‌نویس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جمع‌بندی شده و زمان‌بندی آن نیز مشخص شود. اعطا با بیان اینکه بر اساس پیش‌نویس تهیه شده ابتدا لیست بلندی از کاندیداها تهیه می‌شود، گفت: سپس از این لیست بلند افرادی در رای‌گیری انتخاب شده و از آنها دعوت می‌شود برنامه ارائه دهند و نظرات خود را درخصوص برنامه پنج ساله سوم مطرح کنند. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه کلیات برنامه مشخص است و آنچه اهمیت دارد نظرات کاندیداها در مورد برنامه فعلی است، ادامه داد: در دور گذشته کاندیداها باید طی دو هفته برای خود برنامه تهیه می‌کردند اما در این دوره مطالب ارائه شده معطوف به نظرات آنها درخصوص برنامه پنج ساله است و در نهایت دو نفر انتخاب می‌شوند و شهردار از میان این دو نفر انتخاب می‌شود. اعطا در پاسخ به این پرسش که آیا برای انصراف احتمالی نیز برنامه‌ریزی شده، گفت: در فاصله ارائه لیست بلند تا انتخاب نفراتی که برنامه ارائه خواهند داد، افرادی که در لیست بلند مطرح شده‌اند اما تمایل به حضور ندارند، قاعدتا اعلام انصراف خواهند کرد. همچنین تعداد افرادی که برنامه ارائه خواهند کرد، به گونه‌ای خواهد بود که انصراف احتمالی برخی، مارا با مشکل مواجه نکند. از سوی دیگر اعضا در تهیه لیست اولیه تا حدودی اطمینان حاصل خواهند کرد که فردی را که برای حضور در لیست بلند معرفی می‌کنند قصد حضور در این فرآیند را داشته باشد. سخنگوی شورای شهر تهران درباره اینکه سرپرستی در این فاصله انتخاب می‌شود، افزود: بر اساس قانون در فاصله انتخاب شهردار توسط اعضای شورا تا صدور حکم توسط وزیر کشور، شهرداری باید سرپرست داشته باشد که این سرپرست طبق قانون باید یکی از کارکنان شهرداری باشد.