وی ادامه داد: اگر کلیات با اصلاحات رای بیاورد که برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد و اگر نه برنامه به شهرداری برگردانده می‌شود در حال حاضر اصلاحات در کمیسیون‌ها آغاز شده است. علیخانی با اشاره به بررسی موضوع شهردار گفت: ظاهرا قرار است استفساریه‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شود. قرار بود طرح دو فوریتی در این رابطه تهیه شود که به جز موضوع شهردار دو موضوع دیگر مطرح بود و این دو موضوع از طریق دیگر حل شد و تنها وضعیت شهردار تهران ماند؛ بنابراین دو فوریت متوقف شد. در حال حاضر تعدادی از نمایندگان موضوع استفساریه را دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: برای آنکه در کنار تلاش برای ماندن افشانی فرصت برای انتخاب شهردار را از دست ندهیم با وجود آنکه طرفدار ماندن شهردار کنونی برای ثبات مدیریت هستیم، اما تلاش می‌کنیم وقت را از دست ندهیم و گزینه‌های مورد نظر را بررسی کنیم. علیخانی با بیان اینکه آخرین فرصت قانونی حضور شهردار ۲۴ آبان ماه است، گفت: برای اینکه از این ظرفیت زمانی استفاده کنیم و دیگر سرپرستی برای شهرداری انتخاب نکنیم، شورا در همین زمان گزینه‌های پیشنهادی را بررسی می‌کند. وی درباره اینکه آیا مکانیزم انتخاب شهردار مانند دوره گذشته است، افزود: قرار است روز یکشنبه که شهردار نیز حضور دارد، چگونگی روند انتخاب شهردار مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: هرگاه قانون امکان حفظ شهردار را به ما داد، روند بررسی انتخاب متوقف می‌شود.