به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی در حاشیه سومین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله افزود: در سال‌های گذشته انواع بی‌مبالاتی‌ها و کاستی‌ها به ویژه در ساخت و ساز صورت گرفته که باعث شده زلزله‌های کوچک نیز تلفات زیاد داشته باشد. وی اضافه کرد: با تصویب طرح تعیین حریم قانونی گسل‌ها می‌توانیم حداقل از ادامه احداث مراکز مهم روی گسل‌ها جلوگیری و غفلت ۵۰ ساله را به مرور زمان جبران کنیم. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در شهر تهران ۲هزار و ۵۰۰ ساختمان بسیار مهم روی خط گسل ساخته شده است که با تدابیری می‌توان از حوادث خطرناک‌تر در زمان وقوع زلزله جلوگیری کرد. بیت‌اللهی افزود: فشار گاز در لوله‌های گاز خانگی ۲۵/ ۰ psi است که این میزان در پمپ‌های گاز به ۲۵۰۰psi افزایش می‌یابد. به این ترتیب اگر حرکت گسلی چنین مخزنی را جابه‌جا کند و حادثه‌ای رخ دهد، خسارت‌ آن از زلزله بیشتر است. وی اضافه کرد: با نصب تجهیزاتی روی خطوط لوله گاز که در ایران نیز وجود دارد، می‌توان جریان گاز را هنگام زلزله قطع کرد. دبیر کارگروه ملی زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دلیل ترس مردم از زلزله، ارتعاشات زمینی نیست، بلکه از فروریختن آجرهای ساختمان و حوادث پس از آن است که می‌توان با ساخت و ساز ایمن، جلوگیری از ساخت انبار سموم شیمیایی و لوله‌های خطر روی گسل، این مخاطرات را کاهش داد. بیت‌اللهی گفت: تدوین این طرح برای شهر قم که همه ساله پذیرای جمعیت زیادی از مسافران و زائران است، می‌تواند دستاورد خوبی باشد. وی خاطرنشان کرد: با طرح این قانون ساخت و ساز در شعاع ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری حریم گسل‌های شهر قم از جمله گسل شمال قم و قمرود جلوگیری می‌شود.