به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی درباره عدم انتشار اوراق مشارکت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مترو در وقت مقرر گفت: مانع اصلی‌ای که در این راه وجود دارد بانک‌ها هستند؛ به خصوص در مساله وام‌های گذشته شهرداری که هنوز تسویه نشده و مانعی جدی برای شهرداری تهران در انتشار این اوراق بوده است. وی افزود: یکی دیگر از موضوعات بحث بلاتکلیفی موضوع ماندن یا رفتن شهردار تهران است که این مهم نیز مورد تاکید بانک‌ها بوده که مشخص شود چه کسی باید تضمین بدهد. فراهانی گفت: به‌طور مشخص وقتی سخن از تثبیت مدیریت شهری می‌شود، مصداق‌هایی از همین جنس است که لزوم تثبیت مدیریت شهری را بیش از پیش آشکار می‌کند. بنابراین امیدواریم در این زمینه تصمیماتی گرفته شود که شهروندان و شهر متضرر نشوند. رئیس کمیته بودجه و نظارت شورا همچنین اظهار کرد: البته عدم تحقق انتشار این اوراق لطمه‌ای به برنامه و بودجه تنظیمی و تصویبی شورا برای شهرداری نخواهد زد؛ چرا که این امر در تبصره‌های بودجه و جزء بودجه احتمالی بوده است. البته اگر محقق شود روند اجرایی خطوط مترو شتاب خواهد گرفت، اما اگر محقق نشود خللی در متن بودجه وارد نخواهد آورد.