در قالب این نامه افشانی خطاب به اعضای شورای شهر فردی را به همراه ارائه سوابق کاری جهت استحضار و اعلام‌نظر، معرفی کرده بود. انتشار این نامه، واکنش‌های زیادی از سوی برخی اعضای شورای شهر به همراه داشت. به‌طوری که از دیدگاه برخی اعضای شورای شهر، جابه‌جایی مدیریتی در مقطع فعلی مصداق ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در مجموعه شهرداری خواهد بود. به دنبال این واکنش‌ها، جلسه هم‌اندیشی صبح روز گذشته اعضای شورای شهر با شهردار تهران نیز به همین موضوع اختصاص پیدا کرد. گفته می‌شود هر چند اعضای شورای شهر با تصمیم جدید شهردار تهران به دلیل انتخاب زمان نامناسب مخالفت کرده‌اند اما به فاصله کوتاهی بعد از پایان این جلسه، افشانی در نامه‌ای رسمی «سکینه اشرفی» را جایگزین «حجت‌الله میرزایی» به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران معرفی کرد. از دیدگاه کارشناسان حوزه شهری، انتصابات این‌چنینی در مقطع زمانی فعلی یک وجه منفی و زیانبار برای شهر و شهروندان تهرانی می‌تواند داشته باشد. به گفته آنها، در مقطع زمانی کنونی که به تازگی لایحه برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران از سوی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تدوین و به شورای شهر برای بررسی و تصویب ارائه شده نیاز است تا راس نهاد تدوین‌کننده این برنامه برای بررسی در کنار شورای شهر باشد.

به گفته کارشناسان شهری، این نوع انتصابات مدیریت شهری شباهت زیادی به مسیر انتصاباتی استفاده شده در دوره گذشته دارد. به این صورت که بدون توجه و مشورت با اعضای شورای شهر، انتصابات مدیران ارشد به یکباره انجام می‌شود. شیوه‌ای که به شدت موردانتقاد اعضای پارلمان محلی و مدیران شهرداری دوره کنونی است و می‌تواند نقش شورای شهر را به یک «ناظر تزئینی» تقلیل دهد.