به گزارش شهرنوشت، علی صادقی با اشاره به نقش مردم در افزایش تعداد متکدیان در پایتخت گفت: به‌طور معمول شهروندان از سر دلسوزی به متکدیان کمک می‌کنند، به این امید که وضعیت معیشت این افراد بهبود پیدا کند؛ اما مساله تکدی گری و ساماندهی آن دارای ابعاد گوناگونی است که بخشی از آن به شهرداری تهران مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر، فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دربرمی‌گیرد. وی ادامه داد: اگر کمک‌های نقدی مردم به سمت سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها معطوف شود و به حمایت‌های سطحی آن هم در سطح خیابان محدود نشود، در کنار اقدامات دستگاه‌های مسوول به مرور شاهد کاهش آسیب خواهیم بود.  به گفته وی، بر اساس آخرین آمار در حال حاضر حدود ۵ هزار متکدی اعم از زن، مرد و کودک در تهران حضور دارند و متکدیان خارجی نیز بخشی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. صادقی با اشاره به تعداد متکدیان خارجی در تهران گفت: بر اساس آمار گشت‌های شهرداری تهران، از ۲ هزار و ۹۴۷ مددجوی متکدی شناسایی شده در ۶ماه اول سال ۹۷ حدود ۱۲۷ نفر اتباع خارجی بوده‌اند که میانگین آن روزانه ۷/ ۰ نفر است.  وی افزود: در ۶ ماه آخر سال ۹۶ نیز ۱۱۲ نفر از متکدیان شناسایی شده در تهران را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که به‌طور میانگین روزانه ۶/ ۰ نفر بود. صادقی با بیان اینکه مقایسه این دو آمار حکایت از افزایش ۱/ ۰ نفری متکدیان خارجی در طول یک سال گذشته دارد، گفت: با وجود این افزایش، نوسانات بازار ارز بر تعداد متکدیان خارجی در تهران تاثیرگذار بود؛ به‌طوری که از تعداد یک‌هزار و ۶۷۷ نفر مددجوی متکدی شناسایی شده در سه ماه دوم سال ۹۷ تعداد ۵۴ نفر اتباع خارجی بوده‌اند که میانگین آن ۶/ ۰ نفر در روز است این میزان نسبت به سه ماه اول سال ۹۷ با ۲/ ۰ نفر کاهش روبه‌رو بوده است.