در این راستا، تاکنون با گذشت بیش از نیمی از سال، سه گام شامل «انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان»، «انتشار اسامی خبرنگاران دریافت‌کننده طرح ترافیک» و «اطلاعات مدیران ارشد شهرداری» برداشته است. هر چند با توجه به فضای مه‌آلود اطلاعاتی در مجموعه شهرداری تهران، انتشار اطلاعات مربوط به این سه حوزه تاکنون گام مثبت و رو به جلویی قلمداد می‌شود اما به نظر می‌رسد انتشار اطلاعات در هر سه این حوزه‌ها با نقص‌هایی در مقطع کنونی مواجه است.به‌عنوان مثال، انتشار اطلاعات مربوط به قراردادهای شهرداری  تهران تاکنون در حوزه اطلاعات مربوط به قراردادهای املاک شهرداری ورود نکرده است یا آنکه انتشار اطلاعات مربوط به طرح ترافیک فقط به ارائه نام خبرنگاران محدود شده است. این در حالی است که برای شفاف‌‌سازی در این حوزه دو اقدام دیگر شامل انتشار نام رسانه‌هایی که خبرنگاران در آن فعالیت دارند و همین‌طور انتشار دریافت‌کنندگان حقوقی طرح ترافیک شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیاز است.

از سوی دیگر انتشار اطلاعات مربوط به مدیران ارشد شهرداری تهران در آخرین گام، اگرچه می‌تواند در وضعیت چارت سازمانی شهرداری تهران شفافیت ایجاد کند اما این مرحله نیز با نقص‌های اطلاعاتی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال برخی اطلاعات همچون وضعیت استخدامی، زمان شروع فعالیت، مدرک تحصیلی، واحد متبوع و رشته تحصیلی مربوط به برخی مدیران در جدول مربوطه وارد نشده است. انتشار این اطلاعات ناقص می‌تواند به دلیل مقاومت در ارائه اطلاعات کامل از سوی مدیران یا واحدهای مربوطه باشد یا آنکه ضعف‌هایی در مسیر دریافت این اطلاعات وجود دارد. از دیدگاه کارشناسان هر یک از این دو فرضیه اگر مانعی برای ارائه و انتشار کامل اطلاعات باشد باید برطرف شود در غیر این‌صورت می‌توان گفت این شکل اطلاع‌رسانی نمی‌تواند به معنای ایجاد شفافیت کامل در مجموعه شهرداری تهران تلقی شود.