وی با بیان اینکه قرارداد تهیه و نصب ۱۰۰ دستگاه فیلتر دوده منعقد شده و رایزنی برای خرید ۱۰۰ دستگاه دیگر ادامه دارد،‌ گفت: برنامه این است که برای ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد فیلتر دوده خریداری کنیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های بخش خصوصی نیز گفت: ما منتظر بودیم پروسه خرید فیلتر دوده برای اتوبوس‌های شرکت واحد به سرانجام برسد تا بتوانیم بخش خصوصی را ملزم کنیم که نسبت به خرید فیلتر دوده اقدام کند. پورسیدآقایی افزود: بر همین اساس در جلسه شورای معاونت حمل و نقل شهرداری تصمیم بر این شد که شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی اتوبوسرانی ملزم شوند که سالانه ۱۰ درصد از اتوبوس‌های خود را مجهز به فیلتر دوده کنند که به نظرم امری محال نیست؛ چراکه بزرگ‌ترین شرکت اتوبوسرانی بخش خصوصی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس دارد که ۱۰ درصد آن ‌۳۰ اتوبوس می‌شود. بنابراین بار مالی آن نیز زیاد نخواهد بود. وی اظهار کرد: قرار شد که معاونت حمل و نقل نیز به‌عنوان تشویق، پیمایش و یارانه اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده را بیشتر کند تا جبران هزینه شود. بر اساس این گزارش، تقریبا نیمی از ۶۲۰۰ اتوبوس فعال در خطوط اتوبوسرانی پایتخت به شرکت واحد تعلق دارد و نیمی متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی است.