به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه کنترل آلایندگی خودروها مغفول مانده و از اختیار شهرداری نیز خارج است. معاونت ترافیک ضمن پرداختن به این موضوع یادآوری کرده که نه‌فقط در حوزه سیاست‌گذاری آلودگی هوا، بلکه حتی در اقدامات سرراستی همچون کنترل سامانه معاینه فنی، مدیریت خودروهای سنگین و دسترسی به اطلاعات شناسایی خودروها هم محتاج نهادهای دیگر همچون دولت و پلیس است. در این یادداشت به اقدامات و برنامه‌های گوناگون شهرداری تهران برای آلودگی هوا نیز اشاره اما تاکید شده که همه اینها صرفا زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که با مشارکت موثر مردم همراه باشد.