به گزارش «ایسنا» شهریار آل شیخ با اشاره به راه‌اندازی مراکز نوآوری کلان‌شهرها اظهار کرد: تفاوت عمده این مرکز با سایر مراکز نوآوری این است که موضوع اصلی مورد بحث در این مراکز دستیابی به راه حل‌های کارشناسی در اداره شهر خواهد بود.همچنین اتصال شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی و دولتی به بدنه مدیریت شهری در کلان‌شهرها یکی دیگر از اهداف این مراکز است که به‌صورت‌های مختلف به اجرا در می‌آید. رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی کلان‌شهرهای کشور با اشاره به اینکه مشهد و تبریز از کلان‌شهرهای پیشرو در راه‌اندازی این مرکز به شمار می‌آیند، تصریح کرد: این روش‌ها شامل ارتباط با دانشگاه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه با آنها، تعامل سازنده با استادان و دانشجویان و سازمان‌های مختلف برای آشنایی بیشتر با چالش‌های شهری است.