به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن نامه وزیر راه و شهرسازی به معاون خود در امور مسکن و ساختمان به این شرح است: «بازگشت به نامه شماره ۶۷۴۵ /  ۲۱ /  م و /  ۹۷ مورخ ۴/ ۷/ ۹۷ جنابعالی درباره گزارش تخلفات آقای مهندس فرج‌‌الله رجبی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به این وسیله اعلام می‌دارد؛ پایبندی به قانون از هرکسی پسندیده است، از نماینده مجلس پسندیده‌تر. تخلف از قانون نیز از هر شخصی نکوهیده است، از نماینده مجلس نکوهیده‌تر.»

در ادامه این نامه آمده است: «با توجه به گزارش آقای دکتر مظاهریان مبنی بر شمارش تخلف‌های آقای مهندس فرج‌الله رجبی از قانون، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌های استان‌ها و ایجاد اختلال در نحوه انجام فعالیت‌های مهندسی در سراسر کشور و همچنین گزارش آقای مهندس رستمی مبنی بر عدم همکاری ایشان در جهت بازرسی و ارزیابی فعالیت‌های سازمان، به استناد بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان به مدت یک سال تعلیق می‌شود.»