«سازمان نظام مهندسی ساختمان» یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با مسوولیت انتظام امور مهندسان تشکیل شده و در کنار دیگر ارکان و عوامل «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» چون «وزارت راه و شهرسازی» با مسوولیت تدوین ضوابط و مقررات و نظارت عالیه بر چگونگی اجرای آنها توسط عوامل مختلف و «شهرداری» با مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، عهده‌دار وظایفی چون نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت‌های ارزشمند مهندسان ساختمان و تعقیب متخلفان این صنف است. از این‌رو «سازمان نظام مهندسی ساختمان» یک سازمان تخصصی صرف با رویکرد آموزشی و انتظامی برای اعضا محسوب می‌شود که اهداف سیاسی برای آن مترتب نیست؛ اما از زمان تاسیس آن به خصوص در استان تهران در سال ۱۳۷۲ ورود به هیات‌مدیره‌ای که با رای اعضا انتخاب می‌شوند، برای افراد و احزاب سیاسی جذابیت‌هایی داشته است. و آنچه از حضور افراد با خط و ربط سیاسی در هیات مدیره ادوار مختلف این سازمان تجربه شده، بروز تنش در تصمیم‌گیری‌ها، انحراف در انجام وظایف محوله و در موردی حتی تعطیلی و انحلال سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی است. علل و انگیزه افراد و احزاب سیاسی برای ورود به انتخابات و اداره سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تهران حدود ۱۱۳ هزار عضو و در سطح کشور بالغ بر ۴۰۰ هزار عضو دارد، در موارد زیر قابل طرح است:

۱. کسب کرسی و منصب و اعتبار در بزرگ‌ترین سازمان تخصصی کشور

۲. تقرب و تسلط بر امکانات و منابع مالی این سازمان

۳. بهره‌گیری از ظرفیت و جمعیت بالای مهندسان ساختمان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی (جهت‌دهی به رای مهندسان در انتخابات شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری).

این البته یک بعد مساله است و رغبت و گرایشی از سوی برخی اعضا و نامزدهای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی برای ورود افراد و احزاب سیاسی با دلایل زیر وجود دارد که موجب تسهیل ورود و حضور ایشان می‌شود:

۱. بهره‌گیری از توانایی کار گروهی و بسیج نیروها توسط افراد و احزاب سیاسی

۲. بهره‌گیری از امکانات سخت‌افزاری ایشان به دلیل حضور و قرابت با مراکز قدرت، دولت و مدیریت شهری

۳. ایجاد ارتباط با مسوولان شهری و دولتی برای پیشبرد برنامه‌های سازمان.

آنچه از بروز چالش در انجام وظایف حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی ساختمان با ورود سیاسیون مطرح است وقتی تشدید می‌شود و بعضا فعالیت‌های سازمان را به بن‌بست می‌کشاند که از دو یا چند طیف سیاسی افراد مختلفی در هیات مدیره حضور داشته باشند.  به لحاظ قانونی و اجتماعی اجتنابی از ورود سیاسیون به سازمان حرفه‌ای نظام مهندسی ساختمان نیست، اما اعضای سازمان و دستگاه ناظر بر آن می‌توانند با رویکردهایی که در پیش می‌گیرند آسیب‌های حضور افراد سیاسی را به حداقل برسانند. این رویکردها عبارتند از:

۱. اهمیت قائل شدن اعضای سازمان برای سوابق علمی و تخصصی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و توجه به تعلقات و انگیزه‌های حرفه‌ای ایشان فارغ از گرایش‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی

۲. پایش مستمر افراد هیات مدیره، رای و نظر ایشان در جلسات و نحوه انجام وظایف قانونی محوله توسط اعضای سازمان

۳. انجام احسن وظایف نظارتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد سازمان‌های استان.