حجت‌الله میرزایی با اشاره به بررسی صورت گرفته از پرداخت عوارض نوسازی واحدهای مسکونی، عوارض نوسازی محل کسب و پیشه و عوارض پسماند واحدهای مسکونی شهر تهران طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ گفت: طی این‌ سال‌ها، در بخش عوارض نوسازی واحدهای مسکونی، هر سال حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قبض عوارض صادر شده که متاسفانه حدود ۷۰۰ هزار قبض توسط مردم پرداخت شده است. وی ادامه داد: بررسی مشارکت مردم در پرداخت قبوض مربوط به عوارض نوسازی واحدهای مسکونی در پنج سال مورد اشاره، بین ۲۸ تا ۳۴ درصد بوده و بنابراین، حدود دو سوم از قبوض پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت عوارض شهری توسط مردم، باعث کاهش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌شود، تصریح کرد: البته شیوه فعلی دریافت عوارض از مردم ناعادلانه است؛ یک نفر با خانه ۴۵ متری در جنوب تهران همان مبلغی را به‌عنوان عوارض نوسازی و پسماند پرداخت می‌کند که یک خانه ویلایی در شمال شهر تهران پرداخت می‌کند.