براساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت طی تابستان ۱۲ روز به دلیل افزایش غلظت آلاینده ازون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بود. در این بین روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر ماه ازون به بیشترین میزان خود یعنی به ترتیب به شاخص ۱۵۰ و ۱۳۳ رسید و در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. علاوه بر آلاینده ازون، ذرات معلق با قطر کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون نیز در تابستان امسال چند روزی فرصت حضور بیش از حد مجاز در پایتخت را پیدا کردند و هوای شهر را در تاریخ ۳ و ۲۹ مرداد به ترتیب با شاخص ۱۰۶ و ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دادند البته در روز ۲۹ مرداد نه تنها میزان بالای غلظت ذرات معلق هوا را در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داد، بلکه ازون نیز با شاخص ۱۰۲ از حد مجاز غلظت فراتر رفت و شاخص کیفیت هوا از نظر این آلاینده نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

در کنار این دو آلاینده، ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون نیز یک روز از هوای تهران در تابستان را در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دادند. همان‌طور که گفته شد در روز ۲۹ مرداد غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون و آلاینده ازون افزایش یافت. در این روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون نیز با شاخص ۱۳۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و به این ترتیب در یک روز سه آلاینده مهم هوای تهران را تحت تاثیر خود قرار دادند. ازون، آلاینده‌ای است که از واکنش شیمیایی برخی گازها مانند اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات آلی و هیدروکربن‌ها در جو ایجاد می‌شود. میزان غلظت این آلاینده با شدت گرفتن نور خورشید در ماه‌های گرم سال افزایش پیدا می‌کند چراکه نور و دما در ایجاد این آلاینده دخیل است. همچنین برای تولید ازون پیشران‌هایی مانند هیدروکربن‌های نسوخته خودروها و موتورسیکلت‌ها و اکسیدهای ازت لازم است که این ترکیبات در کنار اشعه ماورای بنفش خورشید در فصول گرم سال سبب تولید آلاینده ازون می‌شوند. منشا ذرات معلق کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون نیز مواد خروجی از خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده و منشا ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون - که ذرات بزرگ‌تری هستند - عمدتا گرد و غبار است.