زهرا صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ضرورت ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت برای مقابله با حریق اظهار کرد: ساختمان‌های بلند یکی از واقعیت‌های شهر تهران است که وقتی برای احداث آن متقاضی وجود دارد، باید ساز وکارهای لازم برای ایمن بودن و استاندارد بودن ساختمان‌ها نیز فراهم شود. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به حریق‌هایی که اخیرا در برخی برج‌های تهران صورت گرفته است، گفت: حریق‌هایی که اتفاق افتاده در ساختمان‌هایی بوده است که استاندارد لازم را نداشته‌اند و چون پایان کار نگرفته‌اند الزام‌های شهرداری در آنها رعایت نشده است، چرا که زمانی پایان کار داده می‌شود که آن ساختمان تاییدیه سازمان آتش‌نشانی را داشته باشد. وی افزود: البته زمانی که نقشه‌ها ارائه می‌شود حتما باید آتش‌نشانی تایید کند و پس از پایان کار نیز باید ایمنی ساختمان از سوی آتش‌نشانی تایید شود. ساختمان‌هایی که استاندارد را رعایت نمی‌کنند، برای اینکه سریع‌تر ملک خود را به فروش برسانند همه استاندارد را رعایت نمی‌کنند و رعایت نکردن استانداردها باعث ایجاد حوادث می‌شود که خساراتی به همراه دارد. این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در کمیته ایمنی شورای شهر با همکاری سازمان آتش‌نشانی موارد مربوطه را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم ساختمان‌های غیراستاندارد را شناسایی کنیم و به آنها اخطار بدهیم. صدراعظم نوری در پاسخ به اینکه برخی ساختمان‌های مسکونی برای دریافت پایان‌کار خود الزام‌های ایمنی از جمله احداث در شیشه‌ای برای ورود و خروج را رعایت می‌کنند اما به محض اینکه پایان کار دریافت کردند در‌ها را برمی‌دارند، آیا در این فرآیند کمیته ایمنی شورا و سازمان آتش نشانی نظارتی دارد، توضیح داد: سازمان آتش‌نشانی بر ساختمان‌های اداری و تجاری نظارت و ساختمان‌های ناایمن را شناسایی می‌کند و در بازدیدهایی که دارد به ساختمان‌های ناایمن اخطار می‌دهد و در یک بازه زمانی مشخص، کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.