اگرچه طی دو دوره گذشته، قطع ارتباط دولت و شهرداری به دلایل مختلف از جمله اختلاف‌نظرهای سیاسی به عامل اصلی غیبت مسوولان دولت و شهرداری در حوزه‌های مشترک تبدیل شده بود اما در این دوره که شهردار تهران به‌عنوان یک فرد از جایگاه سیاسی نزدیک به دولت انتخاب شده و به همین دلیل نیز پس از سال‌ها غیبت، در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند این انتظار به لحاظ کارشناسی وجود دارد که در حوزه‌های مرتبط و اثرگذار بر مدیریت شهری پایتخت، مسوولان دولت و شهرداری در کنار یکدیگر باشند.  اجرا و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شهر جدید پرند همچون متروی پرند از جمله حوزه‌های مشترک مهمی است که روند آنها می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری مجموعه شهری تهران داشته باشد.

چراکه ساکنان فعلی و آتی شهر جدید پرند مهمانان روزانه شهر تهران هستند که به‌طور طبیعی هرگونه تغییر و تحولی در نحوه رفت و آمد آنها به شهر تهران می‌تواند تاثیر مهمی در وضعیت شهر تهران داشته باشد. از این رو هم مجموعه دولت و هم شهرداری تهران باید درک مشترکی درباره تغییر و تحولات شهرهای اطراف پایتخت همچون شهر پرند داشته باشند و از همین رو از دیدگاه برخی کارشناسان مدیریت شهری تهران در قالب یک مجموعه یکپارچه باید به مدیریت مجموعه شهری تهران تغییر جهت دهد. برای آنکه این درک مشترک میان مجموعه دولت و شهرداری ایجاد شود دو مسیر پیش‌روی مسوولان هر دو طرف قرار دارد. یک مسیر آنکه ابتدا لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری تصویب شود و پس از آن انسجام لازم میان دو مجموعه به وجود‌ آید. مسیر دوم نیز آن است که پیش از تصویب این لایحه، مسوولان دو مجموعه نسبت به این حوزه‌ها با احساس مسوولیت برخورد کنند. کارشناسان با تردید نسبت به سرانجام رسیدن مسیر نخست در فاصله زمانی کوتاه مدت پیشنهاد می‌کنند مسوولان دولت و شهرداری با انتخاب مسیر دوم، نسبت به پیشبرد پروژه‌های مهمی همچون متروی پرند اقدام کنند. به‌عنوان مثال حضور شهردار تهران در سفرهای کاری همچون هفته گذشته می‌تواند فرصتی در راستای شناخت دقیق از وضعیت کنونی پیشرفت مترو به هر دو مجموعه و اتخاذ تصمیم مناسب برای تکمیل آن به وجود آورد. فرصتی که به نظر می‌رسد تاکنون از دست رفته است.