در ابتدا نژاد بهرام به نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک اشاره و تاکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک در برونسپاری، مشارکت پذیری مردم، روانسازی چارچوب‌های اداری و عدم سرگردانی مردم در مراکز مدیریت شهری موثر هستند. نژادبهرام بر ضرورت بازنگری در قوانین این حوزه تاکید کرد و پرسید: آیا دفاتر تاکنون موفق شده‌اند به وظایف خود برای شفافیت و تسهیلگری عمل کنند یا مانع دیگری بر سیر اداری افزوده‌اند؟ وی افزود: امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر خدمات الکترونیک، ناراضی‌اند و ما با برگزاری این نشست‌ها که با همکاری کمیسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان، صورت گرفته، تلاش داریم راه گفت‌وگو برای حل مشکلات را بازکنیم.

رضا عبداللهی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک، در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره فعالیت‌های این انجمن گفت: در حال حاضر تمامی اقداماتی که از سوی دفاتر خدمات الکترونیک انجام می‌گیرد، باید توسط مقام حاکمیتی تایید شود و این کار باعث طولانی شدن و پیچیده شدن کارها خواهد شد. وی افزود:ما در نظام مهندسی هم با این مشکل روبرو هستیم. به‌عنوان مثال پروانه فعالیت یک مهندس را وزارت راه و شهرسازی تایید می‌کند. اگر سازمان نظام مهندسی متصدی این امر است، چه نیازی به تایید وزیر مربوطه دارد؟ عبداللهی ادامه داد: در حال حاضر عدم اجرای کامل برون سپاری به دفاتر و موازی کاری و فربه شدن نهاد حاکمیت شهرداری بزرگ‌ترین مشکل در فرآیندها است. در ادامه نادر کرمی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک درباره عدم موفقیت دفاتر خدمات الکترونیک توضیح داد و گفت: اینکه گفته می‌شود شهرداری امور را به‌طور کامل واگذار نکرده و برخی مشکلات در برخی موارد در دفاتر به وجود آمده را قبول داریم، اما باید علل این موضوع را پیدا کنیم.

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در تهران کار بسیار درستی بود، اما در ادامه مسیر با مشکلاتی مواجه شد. وی افزود: یکی از اهداف تشکیل دفاتر الکترونیک کاهش حضور مردم در سطح شهر و نیز شهرداری‌ها بود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. کرمی در این باره گفت: ادامه حضور شهروندان در شهرداری‌ها به دلیل وجود لینک‌هایی است که درشهرداری باقی مانده است. مردم ناچارند برای اخذ فیش عوارض و نیز «بر و کف» طرح تفصیلی به شهرداری مراجعه کنند. از سوی دیگر این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. متاسفانه مردم ما به در صف ایستادن عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند اگر حضوری به یک نهاد یا سازمان مراجعه کنند کارشان زودتر پیش می‌رود. در مجموع چنانچه فرآیند واگذاری کامل شود بسیاری از مشکلات دفاتر الکترونیک برچیده خواهد شد.