به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی افزود: مسائل تهران باید در بالاترین سطوح کشور مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراکه تهران پایتخت است و تمام اتفاقات آن بر زندگی افرادی که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز زندگی می‌کنند، تاثیر خواهد داشت. آخوندی با تاکید براینکه قطعا مسائل تهران باید فراتر از حوزه درونی نیز بررسی شود و اقدامات لازم برای کاهش تمرکز بر این کلان‌شهر مورد توجه قرار گیرد، گفت: هماهنگی طرح بازآفرینی تهران با طرح ساماندهی این شهر از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود؛ چراکه یکی از بحث‌های مهم در طرح ساماندهی، موزاییک شدن تمامی محدوده‌های اطراف شهر و توجه به نظام تفکیکات شهری و تقسیمات کشوری است. وی دراین باره افزود: بدون شک عدم کنترل تمامی محدوده‌های اطراف شهر از سوی شهرداری باعث ایجاد وضع موجود شده است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای خارج از محدوده مدیریت شهری در اطراف کلان‌شهرها باقی نماند. وی گفت: قطعا بازآفرینی شهر تهران بدون حل مشکلات نظام حمل و نقل حومه‌ای (البرز و تهران) امکان‌پذیر نخواهد بود. قطعا بخش عمده‌ای از بازآفرینی شهری صرفا با ساختمان‌سازی رفع نمی‌شود، بلکه نظام حمل و نقلی و ارتباط آن با پیرامون شهر نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد.