این کاهش از نظر ما معنی‌دار بود و موجب نگرانی شد، چراکه با توجه به شرایط موجود و جمعیت شهر تهران، طبعا انتظار کاهش حجم زباله بیمارستانی را نداریم، مگر اینکه بیمارستان‌ها خودشان نسبت به عادی‌سازی زباله‌های بیمارستانی اقدام کنند که این امر نیز با توجه به مشکلات بعید بود. به گفته وی، بازرسان شورای شهر در قالب یک تیم به بررسی چرایی کاهش حجم زباله‌های عفونی پرداختند که گزارش در صحن شورا قرائت خواهد شد. وی با بیان اینکه در شهر تهران زباله‌سوز عفونی وجود ندارد، گفت: وظیفه ایجاد یک زباله‌سوز عفونی بر عهده وزارت بهداشت است که تاکنون به این موضوع ورود نکرده است.  حبیب‌زاده با بیان اینکه در جریان بررسی‌ها متوجه شدیم تنها یک پیمانکار برای دفن زباله‌های بیمارستانی وجود دارد که انحصار زباله‌های بیمارستانی توسط یک پیمانکار صحیح نیست، گفت: به مسوولان شهرداری توصیه کردیم که تعداد پیمانکارها را افزایش دهد تا شاهد تحول جدی در حوزه پسماند بیمارستانی باشیم. به گفته وی، آمار دقیقی از میزان زباله‌های بیمارستانی وجود ندارد، چراکه اساسا آماری از تعداد مراکز درمان و میزان تولید زباله هر یک از آنها در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد.