همچنین در برخی حوزه‌ها مثل بهداشت و درمان هرچند  عدالت درباره تهران رعایت نشده اما از برنامه توسعه عقب نیستیم. با وجود این از لحاظ فیزیکی، ساختاری و سیستمی، آموزش و پرورش تهران در کشور عقب است. احمد اسمعیل‌وند، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری تهران هم در این جلسه با اشاره به وجود ۴۵۰ مدرسه نیازمند تخریب در تهران که برنامه‌ای برای بازسازی آنها به شکل مدون وجود ندارد، خواستار مشخص شدن وظایف نهادها و سازمان‌های گوناگون در این زمینه شد. وی افزود: به نظر می‌رسد در کنار همراهی شهرداری تهران، وزارتخانه‌ها از جهت تاثیر و تصمیمی که برای تهران می‌گیرند باید وارد برنامه شوند. کما اینکه تا چندی پیش می‌گفتند تهران که جمعیت روستایی و کشاورزی ندارد؛ پس باید کشاورزی تهران را منحل کنیم، در حالی که نیم درصد از جمعیت تهران روستایی است و در شهرستان تهران ۷۸ هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی داریم که با ارائه آمار، مانع انحلال بخش کشاورزی در تهران شدیم.