اگرچه مضمون خبرهای ارائه شده از سوی این مسوولان شهری این‌طور نشان می‌داد که این بسته‌ها و پیشنهادهای تامین مالی نوین برای شهرداری آماده و تکمیل شده است اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات بسته‌های پیشنهادی نشان می‌دهد این بسته‌ها هنوز آماده و تکمیل نشده و برخی از کمیسیون‌های شورای شهر در حال بررسی و تدوین این پیشنهادها هستند. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در صحن علنی به راه حل‌های مختلفی برای ایجاد رونق و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در شهر تهران اشاره کرد و افزود: طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی و فیزیبل هستند، به‌طور نمونه می‌توان بسته سرمایه‌گذاری بخش دوم بزرگراه صیاد شیرازی در منطقه بازار را به‌صورتی تعریف کرد که هم از طریق عوارض بزرگراهی و هم از طریق پارکینگ‌ها و فضای تجاری حاصل از اجرای پروژه دارای توجیه اقتصادی شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: همچنین واگذاری زیرساخت‌های موجود جهت بهره‌برداری سرمایه‌گذاران پروژه‌های جدید؛ می‌توان در پروژه‌هایی نظیر مترو علاوه بر امکانات خود پروژه برخی زیرساخت‌های فعلی مورد تصدی شهرداری را به منظور بهره‌برداری و تامین مالی به پروژه ضمیمه کرد تا توجیه و جذابیت اقتصادی پیدا کند. هاشمی مقررات‌زدایی و جذاب‌سازی پروژه‌ها در بخش گردشگری و تفریحی در شهر را از جمله راه‌های جذب سرمایه شهری دانست و افزود: البته همه این پیشنهادها در صورتی امکان تحقق و استقبال از سوی سرمایه‌گذاران را می‌یابد که مدیریت شهری بتواند امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات را که لازمه فعالیت‌های درازمدت اقتصادی است تامین کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران درخصوص موضوع پرحاشیه ادامه فعالیت افشانی در شهرداری تهران گفت: اعضای شورا جلسه هم‌اندیشی در مورد وضعیت ادامه فعالیت شهردار تهران داشتند و باتوجه به مجموعه نظرهای حقوقی و قانونی ارائه شده تا این لحظه، ارزیابی این است که ادامه کار محمدعلی افشانی در شهرداری منعی نداشته باشد.