به گزارش شهرنوشت، زریر نگین تاجی  درخصوص مطالبات پیمانکاران گفت: بدهی شهرداری تهران معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان است که این دیون از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن شامل پرداخت دیون بانکی است که بیشترین جرایم مربوط به این قسمت است و با توجه به اینکه در این موارد با شخصیت حقوقی مواجه هستیم در طول سال قراردادها، جلسات و توافقات صورت پذیرفته و این بخش به نحو خوبی مدیریت می‌شود. نگین تاجی افزود: اکنون بیشترین مشکل شهرداری تهران در پرداخت دیون مربوط به مطالبات پیمانکاران و تملک املاک است که در طرح توسعه شهر ملک یا زمین شهروند تسخیر شده یا اینکه پیمانکار برای شهرداری فعالیتی انجام داده است که این موارد بیشترین دیون شهرداری یعنی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد از بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه گفت: ما در اولین قدم اقدام به پرداخت‌های پیمانکاران و مطالبات مربوط به قبل از سال ۹۴ کرده‌ایم تا با توجه به زمانی که از این موضوع گذشته حق و حقوق آنان بیشتر از این تضییع نشود. نگین تاجی همچنین گفت: بحث پرداخت غیر نقدی را با شهردار تهران در میان گذاشته ایم و دستورالعملی تهیه و تدوین و به شورای شهر اعلام شده تا در صورت تایید، این موضوع عملیاتی شود و در پرداخت بدهی‌های شهروندان تسریع داشته باشیم.