نتایج بررسی‌ها درباره عملکرد شهرداری تهران در اجرای تکالیف برنامه پنج ساله دوم نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف ماموریتی، بخش عمده‌ای از احکام برنامه محقق نشده است. برای این موضوع دلایل مختلفی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به بی‌توجهی عوامل دست‌اندرکار، عدم تناسب زمان‌بندی اجرا با جنس ماموریت، کمبود منابع مالی و... اشاره کرد.درخصوص حوزه حمل و نقل نیز بررسی تطبیقی مصارف برنامه با مصارف بودجه ۹۶ حاکی از آن است که به علت عدم اعمال جهت‌گیری برنامه‌ای، بودجه سنواتی حوزه حمل و نقل و ترافیک حدود ۴۰ درصد انحراف داشته است.

کمیته حمل و نقل به‌عنوان یکی از کمیته‌های علمی- تخصصی برنامه سوم نسبت به احصای دو مساله اساسی شهر تهران با عناوین آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل و ترافیک و ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل اقدام و متعاقبا شاخص‌های کلیدی و عملکردی، عوامل موثر، راهبردها و راه‌حل‌ها را شناسایی کرده است. این درحالی است که به‌رغم نظر کارشناسی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مبنی بر در نظر گرفتن مساله تامین مالی اجرای برنامه‌ها به‌عنوان یکی از مسائل اساسی در راستای تدوین برنامه پنج ساله سوم، این موضوع کاملا مغفول واقع شده است.  از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین پارامترها در پیشبرد هر طرح و برنامه، تامین مالی آن است و قبل از هر اقدامی باید محل تامین منابع مالی مشخص شود. عدم تامین مالی باعث طولانی‌تر شدن مدت اجرا خواهد شد که علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرایی، اثرات زیانباری بر اقتصادی شدن آن دارد.  شرط اصلی تحقق برنامه، «بودجه» است و از این رو باید برآورد مالی دقیق انجام تکالیف برنامه قبل از اجرای آن صورت گیرد. در تعیین اهداف کمی یا اهداف قابل اندازه‌گیری برنامه میان‌مدت شهرداری باید امکانات و منابع شهرداری مورد توجه واقع شود. بنابراین لازم است شهرداری وضع موجود از حیث امکانات و منابع مالی بالفعل و بالقوه‌ای که در آینده حاصل می‌شود را نیز تخمین بزند تا برنامه اجرایی، واقع بینانه و در حد مقدورات شهرداری تدوین شود.

غیرممکن است فارغ از در نظر گرفتن شرایط مالی و سیاسی، طرح و برنامه‌ای شکل بگیرد. بنابراین نگاه به درآمدها و تغییر شرایط اقتصاد کلان هم باید دیده شود تا با تغییرات احتمالی، اجرای برنامه متوقف نشده و آمادگی با هر تغییراتی وجود داشته باشد.

امید است بیان بخشی از مصادیق عینی تحقق ناپذیری برنامه‌های عملیاتی به موجب آنچه ذکر شد، موجبات ایجاد دغدغه عمومی در سطح تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و متولیان برنامه‌ریزی و تدوین برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به منظور برون‌رفت از این وضعیت و حرکت به سوی توسعه پایدار شهر تهران شود.