به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با بیان اینکه قطعا دولت با کمک ساکنان محلات می‌تواند به بازآفرینی پرداخته و به‌تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود، گفت: تداخل بافت فرسوده و ناکارآمد مساله مهمی است که باید با ظرافت به آن نگاه شود چرا که گسترش محدوده شهرها و بروز مشکلات و فرسودگی از درون، دو روی یک سکه بوده و باید مورد تحلیل قرار گیرند. به گفته وی وقتی در مرکز شهرها اتفاق مثبتی روی نمی‌دهد، مردم به سمت حاشیه رفته و اگر نخواهیم این دو مساله را با هم بررسی کنیم قطعا مانند گذشته به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت ورود اقتصاد مدرن به بافت‌های تاریخی بیان کرد: مدرن‌سازی با تخریب و نابودی آثار باارزش تفاوت دارد، باید کاری کنیم ساکنان محلات با زندگی امروز سازگار شوند.

آخوندی با تاکید بر اهمیت ایجاد فضای عمومی در شهرها بیان کرد: اگر رویکرد ما در بازآفرینی شهرها بافت‌ها یا محلات باشند می‌توانیم در حوزه گسترش فضاهای عمومی نیز موفق باشیم چراکه قطعا تمامی محلات دارای فضاهای شهری کوچک و بزرگ بوده و امکان پیشرفت در این حوزه وجود دارد. این مقام مسوول با بیان اینکه مداخله در بافت تاریخی پیامد بسیار بدی به همراه خواهد داشت، گفت: قطعا هرچقدر مداخله در بافت کمتر شود بهتر خواهد بود زیرا از این طریق هویت قبلی بافت نیز حفظ می‌شود.