وی با بیان اینکه ممنوعیت کاشت چمن حتما جدی گرفته می‌شود، گفت: البته دقت داشته باشید که باید مطالعات دقیقی در مورد وضعیت چمن در تهران انجام شود تا مشخص شود در کجا باید چمن حذف یا به جای آن چه گیاهی کاشته شود. افشانی با بیان اینکه قطعا از این به بعد کاشت چمن ادامه نخواهد داشت، تصریح کرد: اما باید برای چمن‌های موجود جایگزین پیدا کرد و احصا شود که روش‌های جایگزین چگونه باشد و اینکه باید درخت بکاریم یا از گونه‌های کم‌آب به‌عنوان جایگزین چمن استفاده کنیم. وی با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از برنامه‌های جدی است که آن را دنبال می‌کنیم، گفت: در زیرمجموعه هوشمندسازی شهر، هوشمندسازی آبیاری فضای سبز نیز قرار دارد؛ اما در مدت معقول پیگیری و به سرانجام می‌رسد؛ چرا که در کشورهای دیگر که از وضعیت آب خوبی هم برخوردار هستند طرح جایگزینی چمن با جدیت دنبال می‌شود و ما نیز باید این طرح را با جدیت دنبال کنیم.