محمدعلی افشانی با بیان اینکه باید به دنبال برنامه‌هایی باشیم که اثرات آن در افزایش کیفیت زندگی مردم قابل اندازه‌گیری باشد، اظهار کرد: در قالب تدوین برنامه ابتدا باید اولویت‌های شهر با توجه به محدودیت منابع مشخص شود. در حال حاضر شهرداری تهران رقمی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد که از این رقم معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور است. از این‌رو یکی از محورهایی که باید در برنامه‌ریزی به آن توجه شود، تامین منابع اداره شهر است. افشانی با بیان اینکه گفته می‌شود مشکلات کنونی شهر تهران حاصل شهر فروشی است، باید مشخص شود چه منابعی را جایگزین کنیم که وضعیت شهر به وضعیت کنونی تبدیل نشود، گفت: در حالی که بسیاری از تعهدات ما قابل کاهش نیست مانند حقوق کارمندان و هزینه‌هایی که برای اداره شهر می‌شود. ما نیاز داریم منابع شهر را برای اداره بهتر افزایش دهیم و می‌خواهیم مشکلات شهر را با افزایش درآمد بیشتر نکنیم. وی با اشاره به سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم شهرداری‌ها ۳۳ درصد است که پیشنهادشده این رقم به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که امیدواریم در بین راه دچار مشکل نشود.