خال در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: تنها در سازمان بهشت زهرا (س) سالانه ۲۵ هزار قبر مصرف می‌شود و حدود ۱۵ هزار قبر نیز به‌عنوان ذخیره ساخته می‌شود که این موضوع حجم عظیمی از عملیات عمرانی را در این سازمان تشکیل می‌دهد. به گفته وی، ۲۵۵ هکتار فضای سبز در سازمان بهشت زهرا (س) و ۶۱ هکتار در حرم امام خمینی (ره) وجود دارد؛ ضمن اینکه پنج هکتار از اراضی حرم نیز ظرف یک ماهه گذشته جنگل‌کاری شده است. وی درباره افزایش ظرفیت بهشت‌زهرا(س) و میزان ظرفیت این سازمان برای تدفین متوفیان تهرانی گفت: یکی از دغدغه‌های من موضوع ظرفیت بود که با بررسی دقیق به‌صورت علمی و با در نظر گرفتن شرایط روز مشخص شد که بهشت زهرا (س) حداکثر برای پنج سال آینده ظرفیت دارد. همچنین تیمی الگوهای دفن را برای آرامستان یا آرامستان‌های شهر تهران در آینده بررسی می‌کند تا بتوانیم با نتیجه‌گیری دقیق در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم. درخصوص تامین زمین برای ساخت آرامستان یا آرامستان‌های آینده شهر تهران قطعا شهرداری به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند و نیازمند کمک دستگاه‌های دیگر و به ویژه دولت برای تامین زمین هستیم؛ اما سازمان بهشت زهرا (س) آمادگی احداث و ساخت آرامستان یا آرامستان‌های جدید برای شهر تهران را دارد.