بنابراین ورود به این مراکز سخت و دشوار بود؛ اما در تهران و چند شهر دیگر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرسش‌نامه پاسخ داده شد. سوسن مازیارفر درباره میانگین سنی کودکانی که کار تفکیک زباله در شهر تهران را انجام می‌دهند، اظهار کرد: میانگین سنی این کودکان ۱۲ سال است که در میان آنها کودک ۴ ساله نیز بود. او درخصوص اینکه کودکان چگونه وارد چرخه زباله گردی می‌شوند با اشاره به مناطقی که زباله‌های ارزشمندتری دارند، تصریح کرد: در ۲ منطقه که ارزش زباله بالاتر دارند مانند ۲ و ۶؛ شهرداری مزایده‌ای برای واگذاری تفکیک انجام می‌دهد و پیمانکاری برنده می‌شود این پیمانکار یا مستقیم بچه‌ها را استخدام می‌کند یا به واسطه به صاحبان گاراژها‌یی که برای تفکیک زباله است این پروژه را واگذار می‌کند که صاحبان این گاراژها برای هر بچه ۸۰۰ هزار تومان ماهانه حقوق می‌دهند، بدون دستکش و ماسک.  به گفته او ۵۰ تا ۶۰ درصد بچه‌های زباله‌گرد در همان محل جمع‌آوری زباله می‌خوابند، در همان‌جا غذا می‌خورند، مواردی بوده که این کودکان توسط جانوران موذی مانند موش گزیده شده‌اند.