به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی اعلام کرد: بحث بازآفرینی شهری و بافت‌های ناکارآمد در حوزه اجتماعی مهم‌ترین مساله کشور محسوب می‌شود و به عقیده من مساله‌ای بزرگتر از این مساله در کشور وجود ندارد، به همین دلیل است که موردتوجه ویژه مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.وی با بیان اینکه یک‌سوم جمعیت شهری ایران در این مناطق ساکن هستند، گفت: قطعا مساله بازآفرینی، حوزه اجتماعی و مشکلات مربوط به آن صرفا موضوع ستاد ملی نبوده و مساله اصلی تمامی کشور به‌شمار می‌رود.