وی در تشریح جزئیات اولین سیاست طراحی شده گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه آن است که ما در مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک برای سال جاری به نحوی عمل کرده‌ایم که پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهم‌ترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰مترمربع مد نظر است. رحیمی انارکی افزود: بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می‌شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت؛ از سوی دیگر و در قالب سیاست دوم، قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران کنیم؛ در این مرحله هم پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارائه شده است که در حال طی مراحل کارشناسی است؛ یکی از این پیشنهادها افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد؛ همچنین در مورد صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی آپارتمان‌های مشمول دریافت این تسهیلات را از ۱۵سال به ۲۰سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیلات را ندارند به دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند؛ این امر می‌تواند به‌صورت نسبی به متقاضیان خانه اولی و مجموعه بازار مسکن در جهت تعدیل شرایط فعلی کمک کند طوری که دامنه وسیع انتخاب بیشتری برای متقاضیان ایجاد شود.

رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در قالب سیاست چهارم، در حال فعال‌سازی مجموعه شرکتی و سازمانی خود در حوزه ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت، کوچک متراژ و میان متراژ و متناسب با الگوی تقاضای بازار مسکن هستیم؛ تا بتوانیم با کمک وزارت راه و شهرسازی یکسری اقدامات جدید برای تولید و ایجاد واحدهای مسکونی گروه‌های هدف طراحی و ساخته شود.همچنین برای اجرای پنجمین سیاست اعتباری جدید، هم اکنون رایزنی‌هایی به منظور ایجاد ارتباط با انبوه سازان کشور نیز برای کمک به افزایش ساخت واحدهای مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در بازار مسکن انجام شده است. هم اکنون در این زمینه طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است که برای هر استان به‌صورت جداگانه نسخه بومی تولید مسکن تهیه شود.