وی ادامه داد: در این بازدید تصمیمات مهمی درباره ایمن‌سازی گود برج میلاد که موردتاکید اعضای شورای شهر تهران بود، گرفته شد و ایمن‌سازی گود کنار مرکز همایش‌های برج میلاد در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت. درویش‌پور تاکید کرد: همچنین در این جلسه کارشناسان برج میلاد نظرات و نیازهای تخصصی خود را برای تهیه روند طرح جامع و تصویب آن بیان کردند، چرا که براساس کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی باید طرح جامع برج میلاد هر چه زودتر تهیه شود. مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: مهم‌ترین مساله در تدوین طرح جامع، تعریف نقش و مسوولیت یادمان ملی ایرانیان خواهد بود. همچنین در این طرح باید نحوه ارتباط و پیوستگی سایت برج میلاد با کاربری‌های اطراف برج میلاد مانند پارک پردیسان، دره اوین درکه، بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان انتقال خون، محله‌های گیشا و ایران زمین مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد.