وی در مورد اینکه افشانی بازنشسته است یا نه، با بیان اینکه در این مدت بحث و گفت‌وگوهای زیادی شده است،‌ گفت: از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنم که به ثبات مدیریتی شهرداری تهران توجه داشته باشند. وی افزود: در بررسی اولیه مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، شهردار تهران مشمول مصوبه نمی‌شد چرا که در بند «الف» تا «ج» قانون مدیریت کشوری، شهردار نیز در بند «ج» همتراز افرادی که مستثنا بودند قرار گرفت اما حالا در قانون جدید کلمه «هم ترازی» حذف شده و در هیچ‌جای مصوبه نیز بندی درخصوص اینکه موارد قبلی در قانون جدید نقض یا ملغی می‌شود ذکر نشده است. وی ادامه داد: اگر ابهاماتی در این زمینه وجود داشته باشد ابتدا باید منتظر تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان باشیم و اگر ابهامی وجود داشته باشد، از مسیر رفع ابهام یعنی استفساریه از مجلس، عبور می‌کنیم. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه افشانی ایثارگر و رزمنده است؛ اما میزان جانبازی وی آنقدر نیست که مشمول استثنائات شود، گفت: با این حال می‌توان برای رفع ابهام از مسیر استفساریه عبور کرد.

اعطا در عین حال با اشاره به اثر تحریم‌ها بر هزینه‌های اداره شهر گفت: درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر شهر، معاونت امور برنامه‌ریزی بر شوراها گزارشی تهیه کرده بود که بر اساس تجربه‌ سال‌های ۹۰ تا ۹۳ است. بر اساس این تحقیقات منابع حاصل از پروانه ساختمانی که ۴۵ درصد بودجه سال ۹۷ است تحت‌تاثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین هزینه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. پیشنهاد اولیه برخی اعضا بازنگری در بودجه ۹۷ است و موضوعی نیز مطرح است که کمیته بودجه پیشنهادات اولیه خود را در این رابطه بدهد که اصلاحاتی انجام شود. احتمالا تصمیم‌گیری در این خصوص در جلسات ابتدایی شهریور ماه انجام خواهد شد که چگونه به این موضوع پرداخته شود.