متن و محتوای این خبر نشان می‌دهد پیش‌نویس این لایحه به‌صورت نهایی تهیه شده و قرار است به زودی پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری برای تصویب در دستور کار شورای شهر تهران قرار گیرد. آنچه از متن خبر به صراحت بر می‌آید آن است که پیش‌نویس این لایحه، پس از گذشت ده‌ها جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی تهیه شده است. همچنین در خبر یاد شده، از سوی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان شده که پیش‌نویس این لایحه در ۸۸ ماده تهیه شده است. تدوین این لایحه بنا به تکلیف اردیبهشت ماه شورای شهر تهران برای افزایش و تقویت توان واکنش در زمان بحران‌های اصلی همچون زلزله در دستور کار شهرداری از دو ماه پیش قرار گرفته است. همچنان که از متن لایحه مشخص می‌شود تدوین پیش‌نویس این لایحه علی القاعده به اتمام رسیده  و این انتظار وجود دارد که تا پیش از تصویب نهایی؛ لایحه برای ارائه نظرات کارشناسی در دسترس کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد.

چرا که براساس وعده، برنامه و سازوکاری که مدیریت شهری تهران در ماه‌های اخیر برای پایان دادن به یک عادت نادرست تدارک دیده شده، این انتظار وجود داشت پیش‌نویس این لایحه در همان روز چهارشنبه همزمان با انتشار و اعلام خبر در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز منعکس می‌شد. یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه، این است که تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات شهرداری در حوزه‌های مختلف در معرض دید عموم قرار گیرد. البته برای این سامانه یک کارکرد دیگر هم تعریف شده است. به این معنا که براساس وعده‌های مدیریت شهری بنا بود لوایح و طرح‌هایی که شورای شهر و شهرداری برای پایتخت تدارک می‌بینند پیش از تصویب نهایی در معرض قضاوت و دید عموم شهروندان، کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد تا از این طریق از یکسو هدف مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محقق شود و از سوی دیگر انتشار عمومی جزئیات لوایح و طرح‌ها به برطرف شدن نواقص و تقویت محتوا پیش از تصویب نهایی کمک کند.

پیش‌ از این در سال گذشته عدم انتشار نقشه امن اضطراری پیش از وقوع حادثه و استفاده آن پس از وقوع زلزله آذرماه پارسال در تهران سبب شد که بخش‌های زیادی از نقشه به دلیل تغییرات شهر عملا غیرقابل استفاده باشد و با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان مواجه شود. این در حالی است که اگر در زمان تدوین نهایی و پیش از زمان بحران، این نقشه در اختیار شهروندان و کارشناسان قرار می‌گرفت امکان برطرف شدن نواقص آن وجود داشت. هم‌اکنون نیز پیش‌نویس این لایحه نه تنها در سامانه منتشر نشده است، بلکه پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای در اختیار قرار دادن متن پیش‌نویس برای صاحب‌نظران و کارشناسان نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد مدیریت شهری اصرار دارد همچون گذشته روال در دسترس نبودن طرح‌ها و لوایح مدیریت شهری را برای شهروندان و کارشناسان ادامه دهد. راهی که به نظر می‌رسد تبعات آن می‌تواند شعار مشارکت شهروندان و اتاق شیشه‌ای را مخدوش کند.

گفته می‌شود پیش‌نویس این لایحه قرار است صبح امروز در جلسه‌ای در مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.