به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری در نامه‌ای به کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۹۵ پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو موارد مورد بررسی در این مصوبه به منظور کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلانشهرهای کشور را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، پیگیری‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری در این مورد شامل پیگیری برای مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، شامل آخرین وضعیت نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی، راه‌های فرار و... توسط شهرداری با همکاری نظام مهندسی ساختمان هر کلانشهر است.

همچنین در این مصوبه تاکید شده است:لازم است کنترل و انطباق کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره انجام و از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره از طرق قانونی لازم به‌وسیله شهرداری جلوگیری شود. همچنین ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی، به منظور هدایت کمیسیون‌های ماده ۵ و حصول اطمینان از جانمایی صحیح و حصول حداقل‌های ایمنی در ساختمان‌های بلند توسط دبیرخانه شورای‌عالی تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه شود. براساس این مصوبه همچنین مقرر شده است شهرداری‌های کلانشهرها ضمن شناسایی ساختمان‌های بلندمرتبه در معرض خطر، تمهیدات اصلاحی لازم برای آنها را ارائه و اعمال کنند؛در بند دیگری از این مصوبه آمده است: برنامه روشن شهرداری کلانشهرها (سازمان آتش نشانی) برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر و روش‌های برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند مرتبه کشور، به‌خصوص در ساختمان‌هایی که در معابر کم عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذی‌ربط (شوراهای شهرها) برسد.همچنین بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، به‌خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، به منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی تاکید می‌شود.

از سوی دیگرلازم است ضوابط و چک لیست‌های لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره برداری (مطابق مبحث ۲۲)، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جهت اعمال به مدیریت شهری کلانشهرها ابلاغ شود؛همچنین ضوابط جانمایی صحیح اماکن تجاری- اداری مقیاس شهری و منطقه‌ای (مال‌ها) به منظور حصول اطمینان از حداقل تاثیرات منفی این گونه ساختمان‌ها روی ترافیک کلانشهرها، زیست پذیری شهری و امکان مقابله با سوانح توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه و پس از بررسی و تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، جهت اعمال و رعایت در طرح‌های توسعه شهری کلانشهرها و کمیسیون‌های ماده ۵ به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.