به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سالاری اظهار کرد: در فرآیند تدوین طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی یک فرصت کم‌نظیر تحت عنوان بازارهای تجارت جهانی و پهنه‌های کار و فعالیت در مناطق جنوب شهر تهران پیش‌بینی شده است که یکی از اهداف تدوبن‌کنندگان طرح جامع کم کردن فاصله شمال و جنوب شهر بوده است. وی ادامه داد: به موجب این پهنه‌بندی، شکل‌گیری بازارهای تجارت جهانی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی موجب می‌شود که توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این مناطق جلب شود و فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های تجاری، اداری و خدماتی و فضاهای تفرجگاهی و بازارهای بین‌المللی در اینجا شکل بگیرد که به‌شدت در ارتقای سطح کیفی مناطق جنوبی تهران موثر است.