وی با بیان اینکه در این جلسه راهکارهای دیگری که بتوانیم در این فاصله برای مترو تهران تامین واگن کنیم مورد بررسی قرار گرفت که یکی از راهکارها پیگیری دو فاینانس مترو که تاریخ آن منقضی شده از سوی معاونت ترافیک بود. همچنین یکی دیگر از راهکارهای پیشنهاد شده برگزاری مناقصه واگن ازسوی شهرداری برای سازندگان داخلی بود؛ زیرا در حال حاضر تکنولوژی ساخت واگن در داخل وجود دارد. در نهایت تصمیم گرفته شد راهکارهای مختلف همزمان دنبال شود، تا هر چه سریع‌تر برای قطار شهری تهران بتوانیم واگن تامین کنیم. کرونی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران با موضوع بازنگری طرح جامع ریلی شهر تهران گفت: تاکنون ۳ جلسه برای بازنگری این طرح برگزار شده و روند بازنگری آن طولانی شده است و در جلسه امروز آخرین اقدامات برای بازنگری طرح جامع ریلی مورد بررسی قرار گرفت تا هرچه سریع‌تر مطالعات به اتمام رسیده و طرح برای تصویب نهایی به شورای عالی ترافیک کشور برود و بتوانیم شبکه مترو تهران را تا سال ۱۴۲۰ به تصویب برسانیم. وی اضافه کرد: قول داده‌اند تا مهرماه این مطالعات تکمیل و آماده ارائه در شورا شود.