به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای شورای شهر تهران با توجه به انحراف شوراهای معماری مناطق از کارکرد اصلی خود که تصمیم‌گیری درخصوص احکام خاص طرح تفصیلی بوده است، روز گذشته، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن شهرداری تهران مکلف به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات جدید شورای معماری مناطق خواهد شد. پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نیز با تاکید بر آنکه محدوده اختیارات شوراهای معماری مناطق فراتر از طرح تفصیلی رفته است، درخصوص لزوم ارائه این لایحه گفت: در حال حاضر حدود اختیارات این شوراها مشخص نشده و بعضا ممکن است تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی در آنها گرفته شود.

وی تاکید کرد: ترکیب فعلی شوراهای معماری مناطق مالی است، چرا که تا کنون برای کسب درآمد در شهر ساخت و سازها نقش بسیار به‌سزایی داشت اما نیاز است که ترکیب این شوراها به فنی نزدیک شود. در عین حال علی اعطا، رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران نیز درباره لزوم تصویب و بررسی این طرح گفت: شوراهای معماری مناطق با توجه به مشخص نبودن محدوده اختیاراتشان بعضا تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی می‌گیرند و در عمل اختیاراتی فراتر از ضوابط و مقررات به آنها داده شده است. وی با اشاره به اینکه ساختار تشکیلاتی این شوراها تعیین تکلیف نشده و وظیفه این کار به شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: متاسفانه تا به امروز این کار انجام نشده است بنابراین طرح یک فوریتی مطرح کردیم تا نسبت به تعیین تکلیف ساختار تشکیلاتی و محدوده اختیارات این شوراها اقدام عملی انجام شود.

اعطا ادامه داد: با حضور معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران قطعا باید تعیین تکلیف این شوراها انجام شود؛ چرا که اعمال اراده این معاونت در مناطق باید از طریق کنترل شوراهای معماری مناطق محقق شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در مناطق کمیته‌های نما نیز وجود دارند و طرح نمای هر پروانه را تصویب می‌کنند، به نظر می‌رسد ادغام این کمیته‌ها در شوراهای معماری مناطق امکان‌پذیر باشد. به گفته اعطا با تصویب یک فوریت این طرح در روز گذشته، شهرداری تهران موظف شده است ظرف مدت دو ماه لایحه مورد نظر را به شورای شهر تهران ارسال کند.