مدیریت شهری پایتخت آمار جدیدی از تعداد برج‌های شهر تهران که حاصل یک بررسی جدید است، منتشر کرده که بر مبنای آن تعداد برج‌های شهر تهران به دو برابر آمار قبلی رسیده است. براساس مطالعات جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تعداد برج‌های شهر تهران معادل ۱۸۰۰ عدد است. به گفته آنها یکی از دلایل این تفاوت آماری میان تعداد برج‌های شهر تهران، محاسبه نشدن برخی ساختمان‌های بالای ۱۲ طبقه فاقد پروانه ساختمانی یا پروانه قدیمی و همین‌طور لحاظ نشدن برج‌هایی است که پیش از سیستمی شدن صدور پروانه ساختمان ساخته شده‌اند. در این میان به گفته آنها ساختمان پلاسکو از جمله برج‌هایی بوده که به دلیل نداشتن پروانه ساختمانی در آمار قبلی لحاظ نشده است.