به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اعضای شورای شهر تهران نگران هستند که تحریم‌های آتی به سرعت پیشرفت مترو آسیب بزند و از این بابت تسریع در تامین مالی برای این پروژه را ضروری می‌دانند. مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است برای آنکه خط ۶ تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، تامین منابع و ثبت سفارش باید در یک بازه زمانی فوری صورت گیرد، چرا که از ۱۵ مرداد ماه وارد فاز جدید تحریم‌ها می‌شویم و واردات دشوار خواهد شد. وی با بیان اینکه در این خط پیشرفت فیزیکی سریع‌تر از نصب تجهیزات پیش رفته، گفت: ما برای خرید تجهیزات این خط کمتر از ۴۵ روز فرصت داریم که باید هر چه سریع‌تر این مهم حل و فصل شود.

در این بین پیشنهاد سیدحسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای حل مشکل تامین مالی در مدت کوتاه باقی مانده، «تهاتر» بخشی از زمین‌های شهرداری است. در عین حال پیشنهاد مجید فراهانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، انتشار اوراق مشارکت است. او این اقدام را سریع‌ترین راهکار بحث تامین مالی برای خرید تجهیزات خط ۶ مترو برشمرد و گفت: سال گذشته در لایحه بودجه کل کشور به شهرداری‌ها اجازه داده شده برای تامین اعتبارات لازم، اوراق مشارکت منتشر کنند. شهرداری مشهد امسال ۷۰۰ میلیارد برای توسعه مترو اوراق مشارکت منتشر کرد و طی یک هفته این اوراق توسط مردم خریداری شد. به گفته وی، سود این اوراق از سود وامی که از طرف بانک‌ها پرداخت می‌شود کمتر است و نیمی از بازپرداخت آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در عین حال محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر معتقد است تحریم‌ها باعث توقف توسعه مترو نمی‌شود اما هزینه را افزایش خواهد داد. پیشنهاد او برای تامین اعتبارات لازم سودآور کردن مجتمع‌های ایستگاهی است.