محمدسعید ایزدی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد:براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند. وی تصریح کرد: بنابراین این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند. معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: معاونت معماری و شهرسازی همچنین مطالعه و مکان‌یابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرح‌های توسعه شهری دنبال خواهد کرد.وی تاکید کرد: اراضی که هم‌اکنون وجود دارد و شناسایی شده‌اند در هر شهری کاملا مشخص هستند و مشخص است که هرکدام از دستگاه‌ها چه میزان اراضی دارند و باید واگذار کنند.