سنندجی با بیان اینکه ۷۶‌درصد از اتوبوس‌های شرکت واحد دارای معاینه فنی هستند، گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، اتوبوس‌های برون‌شهری و خودروهای سنگین بالای ۱۰ سال، هر ۳ ماه یک‌بار و اتوبوس‌های سبک و سنگین زیر ۱۰ سال، هر ۶ ماه یک‌بار باید گواهی معاینه فنی دریافت کنند. همچنین اتوبوس‌های گازسوز اخیرا به دلیل تست مخازن و تعویض آنها از لحاظ فنی بررسی شدند که مشکلی نداشتند. سنندجی با بیان اینکه دلیل ردی اتوبوس‌های شرکت واحد در معاینه فنی ۸ آیتم است که «دودزایی» رتبه هفتم را دارد، گفت: بیشترین دلیل ردی اتوبوس‌ها در معاینه فنی مشکل «ترمز» است. موضوع اصلی ایمنی است که باید به آن توجه ویژه شود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: مشکل فنی همه اتوبوس‌ها طی یک زمان‌بندی مشخص برطرف خواهد شد تا ۲۵‌درصد باقی مانده نیز تا پایان شهریورماه بتوانند معاینه فنی دریافت کنند.