به گزارش پایگاه خبری وزارت راه  وشهرسازی، محمد سعید ایزدی با بیان اینکه نتیجه چنین وضعیتی عدم تعادل فاحش در توزیع منابع، نیروها، صنایع و جمعیت در مناطق مختلف کشور است، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته جمعیت و صنایع متناسب با ظرفیت‌های بومی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور توزیع نشده و عدم تعادل فاحشی که در شرایط فعلی در مناطق مختلف به لحاظ مشکلات زیست‌محیطی و جمعیتی مشاهده می‌شود، ناشی از همین موضوع است. وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط گفتمان‌سازی بین جامعه حرفه‌ای و تشکل‌های مختلف با دولت بیان کرد: خانه‌های تاریخی در حال تخریب می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای راه‌اندازی مکانی برای انجام این گفت‌وگوها باشد. باید تلاش شود این ارتباطات به بهترین نحو میان کارشناسان، تشکل‌های حرفه‌ای و مسوولان برقرار شود و گفت‌و‌گوهای دو‌جانبه در راستای اتخاذ رویکردها  وتصمیم‌های سازنده حفظ شود و استمرار یابد. ایزدی با بیان اینکه متاسفانه ۲۰ سال است که به‌دلیل مشکلات بسیار طرح آمایش سرزمینی تعطیل شده و به همین دلیل عدم تعادل در کشور بیداد می‌کند، گفت: باید تلاش کنیم تا این مسیر ایجاد شده تسهیل شود و با راهکارها و راه‌حل‌های مناسب نیز طی سال‌های آینده تداوم پیدا کند.