به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کرونی با اشاره به اینکه برای تکمیل خطوط ۶، ۷ و ۳، فاینانس پیش‌بینی شده بود که مدت اعتبار دو فاینانس پیش‌تر از دست رفت، گفت: از این سه خط اعتبار خارجی برای خطوط مترو، یک خط اعتبار ۳۴۸ میلیون یورویی برای خط ۶ پیش‌بینی شد که متعلق به چین بوده و بانک عامل آن نیز مشخص شده بود، اما تاریخ مهلت آن گذشته و منقضی شده است و باید در شورای اقتصاد این مجوز تمدید شود. همچنین فاینانس ۳۴۸ میلیون یورویی دیگری برای خط ۷ پیش‌بینی شده بود که باز هم به همین سرنوشت دچار شده است. وی ادامه داد: فاینانس ۴۵۰ میلیون یورویی نیز برای خط ۳ در نظر گرفته شده که بانک عامل ندارد و شورای اقتصاد مجوز آن را صادر نکرده است. از این سه فاینانس، دو فاینانس همچنان امکان محقق شدن دارد و اگر مسوولان حمل و نقل تهران وقت را هدر نمی‌دادند، به راحتی قابل تحقق بود و خطوط ۶ و ۷ با مشکل مالی کمتری تکمیل می‌شد.