او ادامه داد: همچنین کمیسیونی برای انتقال این صنوف از اطراف اماکن مسکونی واقع در نواحی ۲ و ۳ به مکان مناسب با حضور پلیس راهور منطقه تشکیل خواهد شد. زنگنه‌فر خاطر نشان کرد: صنف شارژ گاز مایع برای خودروها در خیابان خلازیر، جنب پمپ بنزین رآی بند ۲۰ دریافت و خدمات خودرویی در خیابان ماهان که موجب مزاحمت و ایجاد سرو صدا می‌شوند رای اجرای تمهیدات صادر شده است. معاون شهردار منطقه با اشاره به ویرایش پرونده‌های آرای بند۲۰ و بازدید روزانه ۳۰ واحد صنفی دارای رای و تمهیدات افزود: در همین راستا در خیابان نیکوبین ۳۰ واحد صنفی دارای رای هستند که از جهت رفع سد معبر، جمع‌آوری بنر و... کنترل و بازدید می‌شوند.