به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران یکی از شرکت‌های مهم ذیل شهرداری تهران است که به واسطه سهم بیش از ۲۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی از حمل و نقل شهری پایتخت، جایگاه مهمی در میان شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران دارد. اما انتخاب اعضای هیات‌مدیره این شرکت در دوره جدید مدیریت شهری بر خلاف روال چند سال آخر مدیریت شهری قبلی تهران، از شهردار سلب شده و به شورای شهر واگذار شده بود. به این ترتیب شهرداری تهران باید پاسخگوی عملکرد شرکتی می‌بود که خود منصوب‌کننده اعضای هیات‌مدیره آن نبوده و عملا نقشی در نصب مدیرعامل آن نداشت. این نقص ضابطه همچنین موجب عدم هماهنگی میان عملکرد این شرکت با سایر شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به‌ویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک بوده است. از این‌رو محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روز گذشته در جریان جلسه مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور اعضای شورای شهر به‌عنوان اعضای این مجمع، انتقاد خود را نسبت به عدم دخالت شهرداری در عزل و نصب هیات‌مدیره این شرکت در شرایطی که باید پاسخگوی عملکرد آن باشد، مطرح کرد.

به دنبال طرح این انتقاد و نیز مهر تایید محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت تغییر این رویه در نهایت اعضای شورای شهر تهران از موضع خود عقب‌نشینی کردند و مقرر شد از این پس انتصاب اعضای هیات‌مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی به شخص شهردار تهران تفویض شود. پورسیدآقایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره توضیح داد: از سال ۱۳۳۴ در قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، اختیار انتخاب هیات‌مدیره این شرکت به انجمن‌های شهر که اکنون ساختار معادل آن شوراهای شهر هستند، تفویض شد. اما چند سال قبل با مطرح شدن انتقاداتی به عملکرد این شرکت، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران از عدم دخالت در نصب هیات‌مدیره انتقاد کرد و آن را مانع از نظارت موثر بر این شرکت دانست. وی ادامه داد: به دنبال این انتقاد، اختیار انتصاب هیات‌مدیره شرکت اتوبوسرانی به شهردار تفویض شد و از آنجا که فرآیند حقوقی تفویض باید برای هر شهردار به شکل جداگانه انجام شود، در اوایل دوره جدید مدیریت شهری با حضور محمدعلی نجفی نیز موضوع در شورا مطرح شد اما برخی از اعضای شورا مخالفت کردند و اختیار انتصاب هیات‌مدیره اتوبوسرانی را به شهردار جدید وقت واگذار نکردند. پورسیدآقایی با بیان اینکه این انتقاد روز گذشته نیز در جمع اعضای شورای شهر به‌عنوان اعضای مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی مطرح شد، افزود: این‌بار اعضا پذیرفتند که اختیار مذکور را به شهردار تهران تفویض کنند. به‌ویژه با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر نیز با وجود اینکه این اختیار را برای خود حفظ کرده بودند، عملا هیچ تغییری در هیات‌مدیره اتوبوسرانی نداده بودند.