بعد از انتخابات گروه‌ها و تشکل‌های فعال به تحلیل میزان موفقیت خود در انتخابات پرداختند. اینکه به‌عنوان مثال در تهران چه تعداد از لیستشان به هیات‌مدیره راه پیدا کرده است. اما هیچ گروهی از میزان هزینه‌ها و مخارجش پرده برنداشت. تحلیل‌ها از تناسب میزان موفقیت گروه‌ها با مقدار مخارج‌شان حکایت داشت. خرج‌کرد هر نفر بعضا تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شد. حالا دوره هفتم هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و خبر می‌رسد که گروه‌ها و ائتلاف‌ها در حال شکل‌گیری برای انتخابات دوره بعد هستند. دوباره فضای انتخابات رونق گرفته و جلسات و جشن‌های متناسب تدارک دیده می‌شود. اما مرحله مهمی از هیات مدیره دوره هفتم همچنان باقی مانده که باید مورد توجه مهندسان عضو سازمان قرار گیرد. همکاران منتخب در هیات مدیره دوره هفتم این مساله باید مورد پرسش قرار گیرند که ماحصل و نتیجه ۳ سال حضور در مسند تصمیم‌گیری برای خدمات مهندسی و مهندسان ساختمان چه بوده است؟

می‌تواند مورد انتظار و مطالبه باشد که هر یک از اعضای هیات مدیره، برنامه‌ها، آرا، نطق‌ها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، میزان و کیفیت حضور خود در جلسات هیات مدیره، کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه را در قالب جزوه‌ای منتشر کند. این جزوه می‌تواند حاوی بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی با توجه به تجربه حضور و برخورداری از اختیارات و وظایف هیات مدیره در سازمان باشد. حضور ماهانه از ۲۰ تا ۱۶۰ ساعت که به قرار ساعتی ۶۰ هزار تومان برای آن حق‌الجلسه در نظر گرفته شده است.  همچنین گروه‌ها و تشکل‌های فعال در نظام مهندسی لازم است نسبت به عملکرد افراد مورد حمایت خود در دوره اخیر پاسخگو باشند.

لازم است اعضای سازمان این مطالبه را از گروه‌ها نیز داشته باشند که چه میزان در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان در این ۳ سال نقش داشته‌اند. اینکه افراد مورد حمایتشان سازمان را در چه شرایطی از هیات‌مدیره دوره قبل تحویل گرفته و در چه شرایطی به دوره بعد تحویل می‌دهند. هیات‌مدیره ۲۵ نفره سازمان استان تهران عصاره و خلاصه جمعیت ۱۲۰ هزار نفری اعضا هستند. اگر این انتظار وجود دارد که هیات‌مدیره به عملکرد بهتری در هر دوره نسبت به قبل دست یابد، اعضای سازمان نیز باید در ارزیابی نامزدها و نحوه انتخاب ایشان عملکرد بهتری از خود نشان دهند. میزان مخارج و هزینه‌کرد نامزدها باید کمترین تاثیر را در رای اعضا داشته باشد.