به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از 27 روز تعطیل، غیر از 5 روز تعطیل نوروز، باقی تعطیلات مناسبتی است که در اکثر آنها، بسیاری از شهروندان تهرانی با تعطیل کردن روز قبل یا بعد، به سفرهای تفریحی می‌روند. او با اشاره به تقویم معیوب تعطیلات کشور اظهار کرد: به دلیل ساماندهی نامناسب تعطیلات پایان هفته، توزیع مناسب سفرهای تفریحی برای شهروندان امکان‌پذیر نیست. از این رو به محض تعطیل شدن چند روز هفته به دلایل مناسبتی، سفرهای تفریحی شهروندان با حجم زیاد رخ می‌دهد که منجر به بروز صف‌های طویل ترافیک و اتلاف وقت مردم، افزایش تصادفات و آلودگی محیط زیست می‌شود.

هاشمی با گلایه از به نتیجه نرسیدن طرح ساماندهی تعطیلات در مجلس گفت: در این طرح حذف تعطیلی ۱۲ فروردین و ۱۵ خرداد از تعطیلات انقلابی، ۲۹ اسفند از تعطیلات ملی و مختص کردن تعطیلی شهادت برخی ائمه به قم و مشهد قید شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است. او به تجربه سایر کشورها در ساماندهی تعطیلات آخر هفته اشاره کرد و افزود: تجربه ساماندهی تعطیلات آخر هفته از یک روز به دو روز در سایر کشورها منجر به افزایش بهره‌وری در سایر کشورها شده است؛ ضمن آنکه در حال حاضر وضعیت کنونی تقویم تعطیلات منجر به کاهش بهره‌وری در مدیریت شهری نیز شده است. به گفته وی، اگرهزینه جاری شهرداری تهران را ماهانه هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، دست کم هزار میلیارد تومان در سال به‌دلیل عدم استفاده درست و ساماندهی تعطیلات اتلاف می‌شود.