به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید  ایزدی درخصوص یکی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در این باره گفت: این مصوبه درباره باغات شهر تهران و لزوم حفظ زیستگاه طبیعی آنهاست. وی درخصوص وضعیت زیست طبیعی دره فرحزاد و منطقه کن اظهار کرد: برای این نقاط در طرح جامع، کاربری فضای سبز و کاربری خاص در نظر گرفته شده است و باید به‌عنوان تنفس‌گاه شهری حفاظت شوند. ایزدی افزود: پیش از این مجوز ساخت و ساز اندکی در این مناطق مطرح شده بوده که شامل برج- باغ و باغ- ویلا می‌شد؛ ولی خوشبختانه شورای شهر تهران اخیرا مصوبه ایجاد برج-باغ‌ها را لغو کرده است.وی با بیان اینکه این سرمایه‌های طبیعی در شهر تهران باید مورد حفاظت قرار گیرند، افزود: این باغ‌ها متعلق به مردم است و باید تلاش شود میان منافع افراد و منفعت‌های ملی تعادل برقرار شود.