وی اجرای عملیات حفاری به منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار را از دیگر جبهه های فعال پروژه ذکر و اضافه کرد: ۱۶ متر از شفت ۱۹ متری این مسیر خروجی با موفقیت حفاری شده است و پیش‌بینی می شود اقدامات باقی مانده در این زمینه ظرف یک ماه آینده به اتمام برسد. به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات احداث هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران بیش از ۹۵ درصد است. در حالی که کل مسیر ۱۴۵۰ متری تونل آرش- اسفندیار زیر روکش آسفالت رفته است، ۱۰ عدد از ۱۴ جت فن موردنیاز برای راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است. با بهره‌برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت(منطقه ۳) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند.